• Your Partner in Healthcare and ICT Solutions

Theatersessie: Warme ouderenzorg met koude techniek

In de zorg werken veel mensen van middelbare en hogere leeftijd. Die medewerkers zijn superwaarvol vanwege hun ruime kennis en ervaring, maar niet altijd het meest vertrouwd met technologie. Hoe krijg je deze mensen enthousiast voor techonologische innovatie en digitalisering? In de theatersessie 'warme ouderenzorg met koude techniek' geven we de vloer aan Zorgpartners Midden-Holland.

 

Verandertips

 

We vroegen bij de theatersessie aan het publiek welke tips zij hadden om in hun zorgorganisatie draagvlak te creëren voor innovatie. Hieronder selectie uit hun reacties:

 • Houd oog voor de kosten. Slimme technologie kan dingen uit handen nemen, maar een weegschaal die maar 1 truukje kan is kostbaar voor hetgeen je krijgt
 • Zorg voor ICT-medewerkers (servicedesk) op locatie. Dit is laagdrempelig voor bewoners en resulteerd in snellere hulp en minder frustratie
 • Kan methodiek gebruiken om gebruikers hierin echt een prominente rol te geven
 • Stimuleren kan wel, maar hoe ga je om met locaties die niet veel budget hebben om deze visie te realiseren?
 • Techniek is mooi als het snel kan, maar laat je niet verblinden voor goedkopere alternatieven
 • Laat medewerkers en cliënten eerst laagdrempelig kennismaken d.m.v. bijv. een demo om bij succes pas tot aanschaf over te gaan
 • Pak veranderingen projectmatig aan
 • Neem ideeën van de werkvloer serieus, geef medewerkers de ruimte
 • Betrekt de doelgroep bij alle beslissingen, van begin tot eind
 • Mooie ontwikkelingen, die robotkat, maar vergeet vooral ook de echte poes niet
 • Luister goed en leef je in, zonder al te veel je eigen wil op te dringen
 • Identificeer de stakeholders
 • Wees bewust van het eigen handelen en wat de verandering in positieve zin met zich meebrengt
 • Maak keuzes financieel inzichtelijk
 • Test en evalueer de voordelen voor de medewerker/cliënt
 • Stel een vertrouwenspersoon aan die opleidingen en angsten van de medewerkers adresseert. Na 6 maanden was alle angst weg.
 • Vertaal de visie concreet naar de voordelen voor de cliënt
 • Luister naar welke hindernissen zorgprofessionals ervaren om nieuw gedrag te laten zien. Rapportages doen en tegelijk toezicht houden gaan niet vanzelf
 • Maak veranderen/nieuwe dingen leuk door bijvoorbeeld een introductie met spelvormen
 • Zorg dat het nut duidelijk is en dat er tijd is voor implementatie en evaluatie
 • Zit digitale coaches in om medewerkers te ondersteunen
 • Introduceer een online leerplein
 • zorg voor verbinding tussen alle medewerkers van de organisatie
 • Zoek de samenwerking voor innovatie
 • Betrek studenten vanuit de studie Zorg & Techniek
 • Zorg voor een koppeling tussen de diverse domotica en intramurale en extramurale zorg
 • Geef elke medewerkers een mobiel waarmee ze kunnen rapporteren en dossiers inzien
 • Neem de tijd, geef medewerkens af en toe een opfriscursus voor het gebruik
 • Implementeer niet alles gelijk maar voer veranderingen gefaseerd door
 • Begin met te kijken wat de cliënt echt nodig heeft
 • Zorg voor een goede infrastructuur
 • Stel regiehouders aan die aandacht mogen besteden aan een specifiek onderwerp, zoals e-health
 • Zorg voor 'rommelruimte', de mogelijkheid om te leren door snel en gemakkelijk te experimenteren met de vrijheid om te falen
 • Focus je niet teveel op 1 mening, dan zie je de rest niet