• Your Partner in Healthcare and ICT Solutions

Disclaimer

Het bekijken van onze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de privacyverklaring genoemde voorwaarden.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Formex Medical.

Formex Medical besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Formex Medical, alsmede aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie alsmede technische storingen.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft webartikelen en illustraties die door uitgeverijen en instituten zijjn aangeleverd. Van sommige foto's ligt het copyright bij de betreffende fotograaf.

Op de site van Formex Medical staan hyperlinks naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar wij verwijzen.