• Your Partner in Healthcare and ICT Solutions

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Nederland

Formex Medical gelooft sterk in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij hebben de overtuiging dat goed ondernemerschap bijdraagt aan een betere maatschappij. Om dit beeld kracht bij te zetten heeft MVO een centrale plek in ons bedrijfsbeleid. Daarnaast zijn wij lid van MVO Nederland. Als lid hebben wij een convenant getekend waarin wij toezeggen ons op een maatschappelijk verantwoorde manier te zullen inzetten om ons ondernemingsdoel te bereiken.

Donatieprojecten

Via donatieprojecten zetten wij ons in om (medische) apparatuur een tweede leven te geven in ontwikkelingslanden. Medische apparaten die hier zijn afgeschreven kunnen in minder ontwikkelde landen vaak nog van levensreddend belang zijn. Onze klanten kunnen daarom altijd bij ons terecht als zij vanuit de duurzaamheidsgedachte hun apparaten een nieuwe bestemming willen geven. Wij zien het als onze missie om ervoor te zorgen dat ze op de juiste plek terecht komen. Voor apparatuur die niet langer van waarde is zorgen wij dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt afgevoerd.

Selectiebeleid leveranciers

Bij de selectie van onze leveranciers laten wij de duurzame aspecten van de bedrijfsvoering meewegen. Hierbij kijken wij naar het productieproces, het personeelsbeleid en de naleving van de VN-handelsvoorschriften.

Maatschappelijke initiatieven

Formex Medical steunt met regelmaat goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Of het nu gaat om steun aan wetenschappelijk onderzoek, het mogelijk maken van microkredieten of om nieuwe ballen voor een jeugdsportteam; wij dragen graag ons steentje bij aan de samenleving.