• Your Partner in Healthcare and ICT Solutions

Dementie systeem voor zorginstellingen

Deze oplossing voorziet in twee essentiële behoeften: zij stelt de bewoners in staat om zich vrij door de centra te bewegen en vergemakkelijkt het werk van zorgprofessionals. Om deze doelstellingen te bereiken, creëert het D-POS systeem veilige en gecontroleerde zones voor de bewoners en maakt een intelligent beheer van vier fundamentele diensten mogelijk:

 

 

Slimme sloten

Intelligente oplossing, configureerbaar, in staat tot het onderscheiden of iemand wel of geen toegang heeft en kan ingesteld worden met tijdslots.

Dwalingscontrole
In het geval dat de bewoner een gebied met beperkte toegang of gevaarlijk gebied nadert, ontvangen de zorgverleners een noodalarm dat de gebruiker identificeert en het gebied dat hij/zij van plan is over te steken.

Plaatsbepaling binnen
Deze oplossing identificeert het gebied waar de bewoners zich bevinden, stelt hen in staat veilig te lopen en stuurt alarmen in geval van noodgevallen. Dit type plaatsbepaling vermijdt dure GPS'en of grote Wi-Fi installaties.

Paniek knop
Hiermee kunnen zorgverleners om hulp vragen. Wanneer deze knop wordt geactiveerd, stuurt de polsband een alarm dat aangeeft op welke locatie de zorgverlener zich bevindt.